DSpace Repository

Sport fotografie

Show simple item record

dc.contributor.author Kuhn, Hendrik Zarlus Johannes
dc.contributor.other Bloemfontein: Central University of Technology, Free State
dc.date.accessioned 2017-04-25T09:58:46Z
dc.date.available 2017-04-25T09:58:46Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11462/915
dc.description Thesis en_US
dc.description.abstract Sportfotograwe is SODS atlete. Hulle most SODS n IDss~.akel mi.k wat pale toe skop, die refleksies van 'rl bo~ser erl die konsentrasie van 'n tennisspeler I',~. Die sportfotoqraaf se hand-cog kord1nas18 moet die sluiter van die ka(nera aktiveer op die regte 8omblik~ ~Iy moet uitsteker'lde aanl@ vermo~ h~. Die fotograaf moet vir lana tye sander end sy telefoto18ns gefukus hov a nders is dit s1eg5 o\'lbr'uikbare uit'fokus beelde. Net SODS spelers op die veld nie hulle konsentrasie mag verloor nle~ net so moet rl sport"fotcJgraaf oak bewus wees van elks bewegi,ng wat plaas Ylnd op die veld. Deur te kan voorspel wanneer aksie gaan plaasvind is die sleutel tot gc)eie sportfotogl~afie. Illteenstelling met ander var'nls varl fotografie hat die sportfotograaf min of geen beheer oor die aksie wat voar ~lom plaasvind nie~ Die fotlJgraaf moet die oomblik voorspel wanrler dle a~~5ie g(Jeie foto s kall oplGwer. Di.t vereis 'n griJot mate van gereed~leid~ vinqel- reg om dr\J~ toe te pas om die sl\Jiter te aktiveer op die presi.PS8 Gomblj.k om die fj.lm te bell.g. en_US
dc.format.mimetype Application/PDF
dc.language.iso en_US en_US
dc.publisher Bloemfontein: Central University of Technology, Free State
dc.subject Photography of sports en_US
dc.title Sport fotografie en_US
dc.type Thesis en_US
dc.rights.holder Central University of Technology, Free State


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account